Avslutningstävling den 22 maj 2011.

Domare: Torbjörn Wigholm

Plats EHDK

Den här dagen så höglöpte Bessie så hon fick ligga kvar i bilen precis hela tiden tills vi skulle upp på planen och tävla själva. 3 hundar fick lägga sig bredvid Bessie på platsliggningen som redan hade tävlat.

                                                      KOFF               POÄNG               TOTALT

Platsliggande                               3                  10                  30

Tandvisning:                                  1                  10                  10

Linförighet: stramt koppel, tränger

vänstersväng, släpper, segt sitt         4                  7                    28

Läggande: ligger ej                           2                 0                      0

Inkallning: sitter lite snett                3                  9                     27

Ställande: går ngt steg                     3                  8                     24

Apportering: tar ej apportbocken       1                  0                       0

Hopp över hinder: sitter lite snett        2                  8                     16

Helhetsintryck:                               1                  7,5                   7,5

                                       Summa: 20                                        142,5