Uppflyttningsprov 7 november 2010

Plats EHDK

Domare: Torbjörn Wigholm

Moment Kritik koff poäng totalt
3 10 30
Platsliggande: 
1 10 10
Tandvisning: 
Linförighet: Nosar, tränger vä sväng, stramt koppel, segt sättande,
koppeldrag vid helomvändning. 4 5 20
Läggande: Efter i start, lägger sig före kommando 2 0 0
Inkallning:  Lite avtagande tempo 3 9 27
Ställande: Efter i start, nosar, dålig transport 3 5 15
Apportering:  leker med apportbocken 1 0 0
2 0 0
Hopp över hinder: Nosar innan, hoppar inte
Helhetsintryck: 1 6 6
summa: 108 108