Här är resultatet från träningstävlingen den 7 maj 2011. På platsliggningen blev det bara en 8:a för att hon inte la sig direkt. Det hade blivit omläggning pga 2 av 4 hundar sprang upp. Varav en hund sprang och ställde sig över Bessie och hon låg ändå kvar tills jag kom dit och sa att hon fick sitta upp.   Och på första läggningen la hon sig direkt. Men sånt är livet. Hon var ju kanonduktig som låg kvar av alla 4 för den fjärde satte sig upp innan föraren kom fram.

TRÄNINGSTÄVLING 8 Maj 2011

Domare var Torbjörn Wigholm.    

Plats    EHDK

                                                         Koff          Poäng          Totalt

Platsliggande: Dk med hand                 3              8              24

Tandvisning:                                         1             10             10

Linförighet: Segt sitt, eft i helomvändn.

stramt koppel, sitter snett, nosar          4              6              24

Läggande: nosar i trp                            2              7,5           15

Inkallning: Avslut                                  3              9,5           28,5

Ställande: går ngt steg                         3              8              24

Apportering: släpper                             1               0              0

Hopp över hinder: Avslut                      2               9              18

Helhetsintryck:                                     1               7,5            7,5

                                          Summa:      20                              151 poäng